Stedenbouwkundige Spoorzone

HBO+/WO32-36 uur, schaal 11 29 September 2018

Solliciteren

Helaas, solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Connect met Zwolle

Op de hoogte blijven van nieuwe passende vacatures? Connect dan nu met Zwolle om automatisch updates te ontvangen.
blijf op de hoogte

Dit zijn wij

De gemeentelijke organisatie staat midden in de Zwolse samenleving en pakt haar rol in de regionale samenwerking. We werken aan een zelfbewuste en vitale stad en doen dat samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overige organisaties. ‘Een stad die zo is ingericht dat jij er, in vrijheid en veiligheid, die dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn’ (Omgevingsvisie 1.0, nov 2017). Een stad om trots op te zijn. De gemeente is een prettige en uitdagende werkgever die de dynamiek omarmt, veranderingen met ambitie tegemoet treedt en veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan haar medewerkers. De missie uit de Omgevingsvisie is er ook voor de medewerkers.

De stad heeft een stevige ruimtelijk fundament en is mooi ingebed in het landschap van de IJssel Vecht Delta. De stedelijke economie floreert dankzij de positie tussen Randstad en Noord en Oost Nederland en de regio met 675.000 inwoners. Wij sturen vanuit die kracht en kwaliteiten. Met die sterke uitgangspositie ontwikkelt de stad zich de komende decennia. Het omarmen van dynamiek betekent steeds weer een andere balans met elkaar vinden. Lange termijn ontwikkelingen die we zien aankomen zijn digitalisering, innovatie van de handel, mobiliteit, circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie. De maatschappelijke verhoudingen veranderen continue en onze rol verandert mee. Inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven nemen steeds vaker zelf initiatief om maatschappelijke en economische vraagstukken op te pakken. We zijn daarbij altijd op zoek naar mee-koppelkansen en meervoudige waarde-creatie. De grotere ruimtelijke opgaves waar Zwolle zich voor gesteld ziet betreffen enerzijds stadsuitbreidingen en anderzijds de stad meer stedelijk te maken.

Specifiek “de opgave Spoorzone”

Zwolle heeft een mega opgave: het afbouwen van het stationsgebied de Spoorzone en het transformeren van het gebied erom heen tot een nieuw stedelijk centrum. Qua omvang één van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland.

De Spoorzone heeft een prominente plek in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail, werken we aan een zo duurzaam en robuust mogelijk stadsdeel. De rode draad wordt gevormd door drie doelen: een goed functionerende en aantrekkelijke OV-knoop, een duurzaam, meer gemengd stedelijk gebied en de delen van de stad aan weerszijden van het spoor beter met elkaar verbinden.

Tot op heden lag het accent van de Spoorzone met name op ontwerp- en bouwopgave van het stationsgebied. Hiertoe is een Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied gemaakt (https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en verbouwen/projecten/spoorzone/ontwikkelperspectief-stationsgebied-zwolle-)

In dit Ontwikkelperspectief zijn de ambities die de vier partners met dit gebied hebben beschreven. Het zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar en is een kader waarbinnen deelprojecten zoals de busbrug, het busperron, de ondergrondse fietsenstalling, de passerelle, de NS ontvangstdomeinen en de openbare ruimten verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen.

Mede door de ontwikkeling van het station is de gebiedsontwikkeling van het omliggende gebied in een stroomversnelling gekomen. Hanzeland en de Spoorzone worden op dit moment nog ervaren als een eiland in de stad, een gesloten gebied dat slecht is verbonden met de omgeving en de binnenstad waar het leven nog niet bruist. De gemeente en de partners in de Spoorzone/Hanzeland gaan hier verandering in brengen door het gebied duurzaam te ontwikkelen door transformatie en herontwikkeling (https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/projecten/spoorzone/waar-werken-we-aan/gebiedsontwikkeling)

En altijd met oog voor de menselijke maat en schaal. Dit vraagt om grote inzet van de gemeente.

Dit ga je doen

 • Je draagt, samen met de senior stedenbouwkundige, verantwoordelijkheid voor een aantal inhoudelijke dossiers met betrekking tot de Spoorzone/Hanzeland. Denk aan het afbouwen van de omgeving van het station en meerdere gebiedsontwikkelingen in de directe nabijheid. Je wordt ook ingezet bij andere ontwikkelingen in de bestaande stad;
 • Je brengt de visie met betrekking tot het gebied verder, je ontwikkelt deze samen met het team door, waarbij je vanzelfsprekend oog hebt voor de verbinding met de binnenstad, de omgeving en de openbare ruimte;
 • Met Zwolse nuchterheid, ontwerp vaardigheid en aanstekend enthousiasme bereik je mensen en verbeeld en verken je integrale oplossingsrichtingen;
 • Je hebt een neus voor nieuwe vraagstukken die zich binnen het gebied aandienen, schat de urgentie/relevantie in en weet ze te agenderen. Je bent het aanspreekpunt voor management en bestuur als het gaat om die nieuwe (complexe) opgaven, de afstemming ervan met andere disciplines en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden.

Dit ben jij

 • Wij zoeken een vrolijke en energieke collega met minimaal HBO+ niveau en tenminste 10/15 jaar werkervaring;
 • Je kunt werken binnen het procesmatig en politieke karakter van een gemeentelijke organisatie;
 • Je inspireert, hebt overtuigingskracht op inhoud en treedt met natuurlijk gezag op;
 • Je bestuurlijke gevoeligheid maakt je een goede sparringpartner voor het bestuur, met partners in de stad en collega’s binnen het vakgebied en management;
 • Je weet een verhaal te vertellen en kunt mensen hierin enthousiasmeren;
 • Jij hebt een uitgesproken visie op je vak en hebt respect voor het vak van een ander. Je bent iemand die plezierig een open gesprek aangaat;
 • Competenties als innovativiteit, durf en creativiteit zijn op jouw lijf geschreven.

Dit bieden wij

Minimaal € 2.795,- (minimum aanloopschaal 10) en maximaal € 4.859,- (maximum functieschaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 17,05% Individueel keuzebudget op jaarbasis.

Planning

Sluitingsdatum 29 september 2018

  Altijd op de hoogte?

  Connect je met Zwolle? Dan nemen we je sollicitatie zorgvuldig in behandeling en houden we je op de hoogte van vacatures binnen onze gemeente.

  Connect met Zwolle

  Alleen solliciteren

  Niet geïnteresseerd in andere vacatures bij de Gemeente Zwolle? En solliciteer je liever alleen op deze vacature?

  Solliciteer direct