Regiomanager Jeugdregio IJsselland

32 uur p/wAcademischVast28 August 2017

Solliciteren

Helaas, solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Connect met Zwolle

Op de hoogte blijven van nieuwe passende vacatures? Connect dan nu met Zwolle om automatisch updates te ontvangen.
blijf op de hoogte

Dit zijn wij

De organisatie

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen tezamen de regio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet sinds 1 januari 2015. De elf gemeenten hebben gekozen voor een samenwerkingsstructuur. De uitvoerende taken, als onderdeel van de lokale verantwoordelijkheid van de elf gemeenten, zijn belegd in een Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg regio IJsselland. Hiertoe is een uitvoeringsorganisatie opgericht, genaamd Regionaal Serviceteam Jeugd, voor de uitvoering van de inkoop, contractmanagement, financiële administratie, monitoring en Regioagenda.

Visie

De regio IJsselland werkt vanuit een regionaal vastgestelde visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’. De elf gemeenten behouden hun lokale autonomie, omdat de lokale transformatie een lokale verantwoordelijkheid is en regionale beleidsvoorstellen lokaal besloten worden. Het visiedocument beschrijft op welke wijze de elf gemeenten de transformatie willen oppakken en hoe ze daarbij regionaal willen samenwerken. De regionale visie is dus tevens de lokale visie voor de samenwerking. De ontwikkeling en invoering van het nieuwe bekostigingssysteem ‘IJsselands model’ (2018) en de Regioagenda is een eerste uitwerking van de regionale visie.

Ontwikkeling

Jeugdregio IJsselland heeft na de hectische pioniersfase van de afgelopen 2 jaar behoefte aan een doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Dit voorjaar is gewerkt aan een nieuw stelsel wat passend is om de lokale transformatie optimaal te kunnen ondersteunen. Met de herinrichting van de regionale taken, zowel inhoudelijk als organisatorisch, verwacht de Jeugdregio IJsselland de regionale samenwerking te consolideren in de komende jaren.

Dit ga je doen

Met het vertrek van de manager Bedrijfsvoeringorganisatie is de Jeugdregio IJsselland op zoek naar een Regiomanager van het Regionaal Serviceteam Jeugd die uitvoering kan geven aan de doorontwikkeling van de regionale samenwerking, de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem en de uitwerking van de regionale visie.

De Regiomanager is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoeringsorganisatie, strategisch, inhoudelijk en financieel. De Regiomanager werkt nauw samen met de beleidsadviseurs Jeugd en managers sociaal domein van de elf gemeenten en legt verantwoording af aan het bestuur van de uitvoeringsorganisatie en de portefeuillehouders Jeugd. De nieuwe Regiomanager is een regisseur, van nature een verbinder en netwerker, zowel intern als extern. De rol kenmerkt zich door facilitering aan de lokale gemeenten, stimuleren van samenwerking en hiermee vergroten van de kracht is de Regiomanager op het lijf geschreven. Gelet op de samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en organisaties uit het maatschappelijk middenveld is het van belang dat de Regiomanager gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen.

Dit ben jij

De Regiomanager:

 • Faciliteert, regisseert, coördineert en is dienstverlenend aan de elf gemeenten.
 • Is verantwoordelijk voor de inkoop jeugdhulp, contractmanagement, financiële administratie en leveren van monitoringsgegevens aan de elf gemeenten.
 • Realiseert een optimale bedrijfsvoering binnen de kaders van de begroting.
 • Draagt zorg voor de uitvoering van de Regioagenda op basis van de regionaal vastgestelde Visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’.
 • Is verantwoordelijk voor de Implementatie van het nieuwe bekostigingssysteem (resultaatbekostiging).
 • Heeft oog voor ontwikkelingen: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk
 • Realiseert concrete resultaten met de projecten waar hij/zij verantwoordelijk voor is.
 • Is secretaris van het BO (Bestuurlijk Overleg) en Pfo (Portefeuillehoudersoverleg).

Functie eisen en competenties

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Conceptuele denker
 • Affiniteit met de sector is een pré
 • Ruime managementervaring in een soortgelijke functie
 • Oog voor samenwerking in een complexe omgeving
 • Begrijpt de werking van een politiek – bestuurlijk omgeving
 • Een verbinder die mensen goed in hun kracht kan zetten
 • Resultaatgericht en ondernemend
 • Flexibel en onderhandelingsvaardig

Dit bieden wij

Functieschaal 13, minimaal € 4.380,- (minimum schaal 13) en maximaal € 5.837,- (maximum schaal 13) bruto per maand bij een volledige werkweek, exclusief 16,3% individueel keuzebudget op jaarbasis.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 7 september 2017.

Planning

Sluitingsdatum 28 augustus 2017

  Altijd op de hoogte?

  Connect je met Zwolle? Dan nemen we je sollicitatie zorgvuldig in behandeling en houden we je op de hoogte van vacatures binnen onze gemeente.

  Connect met Zwolle

  Alleen solliciteren

  Niet geïnteresseerd in andere vacatures bij de Gemeente Zwolle? En solliciteer je liever alleen op deze vacature?

  Solliciteer direct