Procesmanager Omgevingsvisie

WO 16-20 uur per week 17 January 2018

Solliciteren

Helaas, solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Connect met Zwolle

Op de hoogte blijven van nieuwe passende vacatures? Connect dan nu met Zwolle om automatisch updates te ontvangen.
blijf op de hoogte

Dit zijn wij

De afdeling Projecten, Processen en Programma’s (PPP) van de gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en collega’s van andere afdelingen. Met elkaar dragen we bij aan de mooie stad Zwolle die permanent in beweging is. Een stad waar mensen nu en in de toekomst op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven.
In een dynamische, politieke omgeving levert de afdeling PPP met ruim vijftig medewerkers een concrete bijdrage aan het verwezenlijken van ambities. Vanuit een mix ven belangen behalen we concrete resultaten.
Het accent van ons werk ligt op het realiseren van diverse soorten ruimtelijke en fysieke projecten, processen en programma’s. Daarnaast vraagt de organisatie ons ook om andere opgaven op te pakken waarbij een projectmatige aanpak gewenst is. Een van de opgaven is de omgevingswet.
Alle medewerkers van PPP hebben een zelfstandige rol binnen de afdeling, maar zoeken elkaar op om van elkaar te leren. De teamontwikkeling is gericht op het versterken van elkaar in de opgaven die we in portefeuille hebben, en op persoonlijke ontwikkeling.
Sleutelwoorden voor onze werkwijze zijn: anderen betrekken, verantwoordelijkheid dragen, structuur brengen en het resultaat voor ogen blijven houden. Daarmee brengen we dynamiek binnen de organisatie en in de samenleving waardoor we wat extra’s toevoegen aan Zwolle!

De opgave

Het motto van de omgevingswet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Het motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

 • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden
 • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Om deze maatschappelijke doelen te halen zijn er vier verbeterdoelen geformuleerd. De verbeterdoelen zijn:

 • de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen (integraal)
 • de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten
 • de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren

De Zwolse gemeenteraad heeft in oktober 2017 de omgevingsvisie deel 1 vastgesteld. In dit deel zijn de ambities en kernopgaven van de gemeente Zwolle verwoord. Vanaf januari 2018 werken we door aan de omgevingsvisie deel 2, dat een opmaat is voor eventueel op te stellen Omgevingsprogramma’s, en het Omgevingsplan.

Tijdens de fase van omgevingsvisie deel 2 wordt een vertaling gemaakt van de ambities en kernopgaven op gebieds- of locatieniveau, wordt een MER opgesteld, en wordt de participatie met partners en bewoners in Zwolle volgens een afgestemde strategie met de gemeenteraad gevolgd.
Formele inspraak staat vooralsnog gepland in 2019.

Op dit moment is de verwachting dat het project een looptijd heeft van twee jaar.

Dit ga je doen

 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de omgevingsvisie deel 2, dat een vertaling van de ambities en kernopgaven in de stad (op gebiedsniveau of locatieniveau)
  oplevert. Deze vertaling is zodanig opgesteld dat het een logisch vervolg inhoudt voor het op te stellen omgevingsplan en de eventueel op te stellen programma’s (zoals bedoeld in de
  omgevingswet). Er wordt een MER opgesteld. En er gaat grote aandacht uit naar de participatie met partners en bewoners in de stad. De omgevingsvisie deel 2 dient de formele
  inspraakprocedure te doorlopen.
 • Je stelt een plan van aanpak op in samenspraak met het programma Omgevingswet en materiedeskundigen. Dit plan van aanpak dient op bestuurlijk niveau getoetst dan wel voorgelegd te
  worden.
 • Je stelt een projectteam samen en stuurt deze aan.
 • Je voert het plan uit en rapporteert frequent op voortgang, kwaliteit, risico’s en financiën aan het programma management en ambtelijk opdrachtgevers.
 • Je beschikt over kennis en ervaring op het inhoudelijke vakgebied.
 • Je stuurt een deelprojectleider aan voor wat betreft de participatie (strategie).

Dit ben jij

 • Een afgeronde, relevante academische opleiding op het gebied van de fysieke leefomgeving.
 • Ruime aantoonbare ervaring met het leiden van projecten en processen vanuit de rol en het belang van de overheid.
 • Een relevant netwerk, kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Je bent daadkrachtig en analytisch ingesteld. Binnen het projectteam neem je een natuurlijke rol, je bent coöperatief en een teamspeler.
 • Participatie is voor jou een kernbegrip en je kunt mensen enthousiasmeren en met elkaar verbinden.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en je bezit uitstekende  contactuele eigenschappen.
 • Je bent gewend om in een politiek en bedrijfsmatig complexe omgeving te werken en hebt ervaring met overheidsfinanciën, planologische en bestuurlijke kaders.

Dit bieden wij

De functie is gewaardeerd in schaal 12 (minimum € 4.022,- maximum € 5.520,-), exclusief 16,8% individueel keuzebudget op jaarbasis. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Planning

Sluitingsdatum 17 januari 2018
Vragen stellen kan tot 10 januari 2018

Vragen over deze vacature?

Altijd op de hoogte?

Connect je met Zwolle? Dan nemen we je sollicitatie zorgvuldig in behandeling en houden we je op de hoogte van vacatures binnen onze gemeente.

Connect met Zwolle

Alleen solliciteren

Niet geïnteresseerd in andere vacatures bij de Gemeente Zwolle? En solliciteer je liever alleen op deze vacature?

Solliciteer direct