Manager Sociale Wijkteams

HBO+/WOVast14 October 2018

Solliciteren

Helaas, solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Connect met Zwolle

Op de hoogte blijven van nieuwe passende vacatures? Connect dan nu met Zwolle om automatisch updates te ontvangen.
blijf op de hoogte

Dit zijn wij

Zwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 125.000 inwoners. Waaronder veel creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken. De bundeling van onze kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad, opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Zwolle ligt centraal in Overijssel. Door de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in de regio.

Zwolle kent vijf Sociale Wijkteams, in elk stadsdeel één. Het Sociaal Wijkteam (SWT) Zwolle is gepositioneerd als afdeling binnen het Sociaal Domein van de gemeente Zwolle. Het geeft uitvoering aan de Wmo, de Jeugdwet en onderdelen van de Participatiewet. De manager Sociale Wijkteams rapporteert aan de directeur Sociaal Domein en maakt deel uit van het Netwerkteam Sociaal Domein (NT SD).

Het Sociaal Wijkteam brengt samen met de inwoners de behoefte aan (maatschappelijke) ondersteuning of jeugdhulp in kaart. Op grond daarvan wordt de inzet van algemene voorzieningen, zelf ondersteuning bieden óf doorschakelen naar specialistische hulp bepaald. Het team beoordeelt tevens of de inzet van maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nodig is voor inwoners om zich in het dagelijks leven te kunnen redden, de zogenoemde activering. Inkomen en schuldhulpverlening is niet binnen het SWT georganiseerd. Dit is afzonderlijk georganiseerd binnen de gemeentelijke organisatie. Meer informatie over het Sociaal Wijkteam Zwolle vind je op www.swtzwolle.nl.

Na een periode van opbouwen en implementeren komt de uitvoering in het sociaal domein en daarmee de organisatie van het Sociaal Wijkteam, in een volgende fase, namelijk de stap naar meer stabiliteit en volwassenheid in een omgeving met vele ketenpartners, die sterk blijft veranderen.

Dit ga je doen

Het Sociaal Wijkteam fungeert als hefboom voor het realiseren van de transformatieopgaven in het sociaal domein. De manager SWT brengt focus aan waardoor fasering van reële opdrachten mogelijk wordt. Samen het MT SWT en Beleid (Maatschappelijke Ondersteuning) organiseert hij/zij een adequate mix van activiteiten en projecten. Hij/zij zorgt samen met de zes teammanagers voor een duidelijke afbakening van het speelveld waarbinnen de gestelde resultaten worden behaald en medewerkers daarin worden gefaciliteerd. De eindverantwoordelijkheid voor het SWT behelst ook de bedrijfsvoering. De manager SWT stuurt en organiseert de inzet van middelen zo efficiënt en effectief mogelijk zodanig dat dit zichtbaar bijdraagt aan het realiseren van de afgesproken resultaten. Hij/zij heeft daarbij een scherp oog voor de spanning tussen het realiseren van resultaten op de korte en lange termijn. In 2019/2020 wordt de positionering van het SWT geëvalueerd. De manager SWT draagt zorg voor een breed gedragen advies aan het gemeentebestuur en implementeert de uitkomst.

 

 

Dit ben jij

Voor de manager SWT is een belangrijke rol weggelegd om de gekozen koers verder in te vullen en te verduurzamen naar de toekomst. Bij hem/haar staat het bijbehorende voorbeeldgedrag hoog in het vaandel. De ideale kandidaat is een daadkrachtige strateeg. Hij/zij prioriteert en durft medewerkers en partners in de keten aan te spreken op resultaat en ontwikkeling. Hij/zij voelt zich thuis binnen het publieke domein en heeft kennis van en affiniteit met de het complexe speelveld waarbinnen het SWT opereert. Hij/zij is verantwoordelijk voor een tijdige en transparante informatievoorziening aan de directeur sociaal domein en bestuur. Een goed oor voor de bestuurlijke wensen en een scherpe doorvertaling naar doelstellingen voor het SWT horen daarbij.

Het tonen van lef en creativiteit in de samenwerking met de ketenpartners en omgevingsbewustzijn is een belangrijke eigenschap van de manager. Vanuit een helikopterview worden knelpunten snel doorgrondt en wordt oplossingsgericht meegedacht in verschillende scenario’s en/of alternatieven. Hij/zij stelt zich daarbij op als ambassadeur van het SWT en het publieke belang dat zij dient en schuwt het aanbrengen van scherpte in de dialoog niet.

Hij/zij brengt actief verbinding aan tussen de activiteiten van het SWT, haar medewerkers en ketenpartners door samenhang en urgentie duidelijk te maken. Als leidinggevende weet de manager SWT de teammanagers te stimuleren in hun ontwikkeling en creëert hij/zij een uitdagende omgeving waarbinnen en hun teams zij zich kunnen ontwikkelen.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze intensieve functie zijn de volgende eigenschappen van groot belang:

 • WO+ werk- en denkniveau
 • verbindende leiderschapskwaliteiten en veranderkundige bagage c.q. affiniteit met HR-aspecten bij organisatieverandering
 • collega’s laten schitteren en in hun kracht zetten (met aandacht voor sfeer en cultuur)
 • senioriteit als leider
 • uitstekend netwerker
 • gevoel voor timing en dosering, ook in het geven van kaders versus ruimte ten opzichte van de organisatie
 • een proactieve instelling (en lef) t.a.v. het door vertalen van de gekozen koers.

COMPETENTIES

 • verbinden (relatiegericht)
 • bestuurs- en organisatiesensitief
 • politieke antenne
 • visie ontwikkelen
 • communicatief vaardig.
 • Aanvullende competenties/vaardigheden: netwerker en proactief. Denkt in kansen en mogelijkheden. Conceptueel, strategisch en analytisch denkvermogen.

 PERSOONLIJKHEID

Toegankelijke, energieke en positieve persoonlijkheid met empathisch vermogen, samenwerkingsgericht met focus op relaties, (werk)processen en het bedienen van publieke belangen.

Dit bieden wij

Maximaal € 6574,- (maximum functieschaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek, exclusief 17,05% individueel keuzebudget. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

PROCEDURE

De procedure wordt begeleid en ondersteund door bureau Rieken & Oomen, met als contactpersoon Marcella Rijkschroeff, senior adviseur.

Na een voorselectie door Rieken & Oomen vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De werving vindt extern plaats en bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde een selectie- en een advies commissie.

 

Planning

Sluitingsdatum 14 oktober 2018

  Altijd op de hoogte?

  Connect je met Zwolle? Dan nemen we je sollicitatie zorgvuldig in behandeling en houden we je op de hoogte van vacatures binnen onze gemeente.

  Connect met Zwolle

  Alleen solliciteren

  Niet geïnteresseerd in andere vacatures bij de Gemeente Zwolle? En solliciteer je liever alleen op deze vacature?

  Solliciteer direct