Beheeradviseur Wegen en Kunstwerken

36 uur p/whbo/wo 13 May 2018

Solliciteren

Helaas, solliciteren op deze functie is niet langer mogelijk.

Connect met Zwolle

Op de hoogte blijven van nieuwe passende vacatures? Connect dan nu met Zwolle om automatisch updates te ontvangen.
blijf op de hoogte

Dit zijn wij

Heb jij een toekomstgerichte visie op het beheer van wegen en kunstwerken en weet jij mensen te verbinden? Dan zoeken wij jou om het cluster Grijs te komen versterken!

 De gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een mooie stad waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven en waar ruimte is voor plant en dier. De gemeente Zwolle is een prettige en uitdagende werkgever en geeft binnen de dynamiek van veranderingen veel ruimte en verantwoordelijkheid aan haar medewerkers. We willen de kracht van de stad benutten, daarmee veranderen onze rol en werkwijzen.

 Binnen het Fysiek Domein werken we opgavegericht samen aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. Het beheer van de openbare ruimte is in Zwolle georganiseerd in ‘beheerclusters’. Er wordt gewerkt in een netwerkorganisatie, over meerdere afdelingen van de gemeente heen. Het centraal stellen van de wijk is een belangrijke pijler van het beheer en daarbij stimuleren en ondersteunen we bewoners en bedrijven die zelf hun woon-, werk, en leefomgeving vormgeven.

De afdeling Civiel en Groen, een team met diverse adviseurs, vormt jouw nest. Je gaat vervolgens aan de slag in het grijze beheercluster. Daar kom je terecht in een enthousiast en gedreven netwerk-team met de beheermanager (eindverantwoordelijk voor het beheer), de vakadviseurs (advisering op de diverse vakgebieden), de operationeel beheerders (aansturing van de uitvoering van het onderhoud) en diverse specialisten en gegevensbeheerders.

Dit ga je doen

Je bent in staat om te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. En in staat om vanuit aanwezige (beleids)uitgangspunten, beheerkaders en toekomstvisie te redeneren en dit zorgvuldig onder woorden te brengen, ook bij soms tegengestelde belangen. Daarmee ben je sparringpartner voor de beheermanager op proces, organisatie en inhoud en geef je richting mee aan de vakadviseurs en operationeel beheerders. Je doorziet snel of aanwezig beleid vatbaar is voor verandering en/of herijking en je pakt hier vervolgens een initiërende rol in. Het schrijven van goede en beknopte (bestuurlijke) stukken en adviezen is jou op het lijf geschreven. Je legt daarnaast de verbinding met de andere vakgebieden én denkt en handelt vanuit het gebruik van de openbare ruimte. De aanwezige integrale BOR-visie biedt daarvoor de basis.

Je komt samen met je collega-beheeradviseurs tot een integraal Meerjaren Opgave Programma (MJOP), waarbij we vier jaar vooruit kijken. Vanuit het MJOP maak je samen met de vakadviseurs en operationeel beheerders de vertaalslag naar concrete maatregelplannen en leg je als spin in het web ook de verbinding met nieuwe ontwikkelingen c.q. groei van de stad. Hier maken ook de particuliere (ruimtelijke) initiatieven van derden onderdeel van uit. Belangrijk waarde voor Zwolle is het (blijvend) kunnen leveren van maatwerk, vanuit de principes van één gemeente en één portemonnee. Dit heeft geleid tot een werkwijze die uitgaat van differentiatie en participatie en zich sterk richt op wat leeft er in de stad c.q. wijk.

Je zorgt dat beheer en nieuwe ontwikkelingen in elkaar grijpen en de beheerparagraaf weer zijn rol gaat vervullen. Het identificeren van meekoppelkansen én het beheer en onderhoud in lijn brengen met de andere agenda’s (o.a. mobiliteit, woningbouw, sociale agenda) is daarbij van groot belang en leidt tot het effectief en doelmatig inzetten van de beschikbare middelen. We zijn daarnaast bezig een verkenning op het gebied van assetmanagement met een voor Zwolle passende werkwijze met instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet. Bij de verdere implementatie heb jij als beheeradviseur grijs hierbij een voortrekkende rol, zowel binnen het benodigde proces als de wijze waarop dit georganiseerd zal moeten worden binnen het cluster. De Zwolse speerpunten ten aanzien van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn hierbij van groot belang

Dit ben jij

Ben jij proactief, flexibel, omgevingssensitief en contextbewust, en ook samenwerkingsgericht en communicatief vaardig? En heb jij een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau (bijvoorbeeld civiele techniek of technische bedrijfskunde)? Heb jij werkervaring op het gebied van advisering in wegbeheer en beheer van kunstwerken, met daarbij een ruime portie ervaring én/of affiniteit met asset management, risicogestuurd beheer en datagedreven innovatie? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

Dit bieden wij

De functie is gewaardeerd in schaal 11 (minimum € 3.348,- maximum € 4.859,-), exclusief 16,8% individueel keuzebudget op jaarbasis.

Planning

Sluitingsdatum 13 mei 2018
Vragen stellen kan tot 02 mei 2018

Vragen over deze vacature?

Altijd op de hoogte?

Connect je met Zwolle? Dan nemen we je sollicitatie zorgvuldig in behandeling en houden we je op de hoogte van vacatures binnen onze gemeente.

Connect met Zwolle

Alleen solliciteren

Niet geïnteresseerd in andere vacatures bij de Gemeente Zwolle? En solliciteer je liever alleen op deze vacature?

Solliciteer direct