Anne Struik

Beleidsadviseur

Wanneer we iemand als denker bestempelen, sluit dat meestal het vermogen tot aanpakken uit. In Anne’s geval is dat niet zo. Ze is een denker én een doener, maar doet nooit iets zonder daar eerst goed over nagedacht te hebben. En dat moet ook wel, want het is haar taak om te kijken hoe de in Den Haag bedachte wetten het beste kunnen worden toegepast. ‘Ik probeer problemen uit de praktijk boven water te halen en daar oplossingen voor te vinden.’

 • Functie

  Beleidsadviseur

 • Afdeling

  HR

 • Leeftijd

  53 jaar

 • Werkzaam sinds

  2002

Anne zal dus nooit zomaar landelijk beleid uitvoeren zonder daar eerst vraagtekens bij te zetten. Op het moment neemt ze de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten onder de loep. Deze wet moet zorgen dat mensen met een functionele arbeidsbeperking ook een plek krijgen op de arbeidsmarkt, iets waar Anne hartstochtelijk in gelooft. ‘Dit is de participatiesamenleving in actie. Ik geloof dat als we allemaal, hoe klein het ook is, een resultaat kunnen halen, we over tien jaar heel ver kunnen zijn.’

Maar zoals bij elke nieuwe wet gaat dat niet vanzelf. In de praktijk komt ze altijd weer onverwachte problemen tegen. Die praktijk haalde Anne zo dicht mogelijk naar zich toe, door een werkervaringsplek naast haar te creëren om zo belemmeringen boven water te krijgen en daar oplossingen voor te verzinnen. ‘Het is niet in één knip met je vingers geregeld, maar het is wel een hele mooie opdracht. Uiteindelijk dragen we bij aan iemands levensgeluk, en mogelijk dat van ouders, partners en nakomelingen.’

Mijn collega's

Nergens zijn er zoveel verschillende vakgebieden in één organisatie als bij een gemeente.
Ontmoet hier onze medewerkers.