JONG Zwolle

Bestuur Jong Zwolle

JONG Zwolle

JONG Zwolle organiseert binnen de gemeente Zwolle activiteiten voor jonge ambtenaren. Tot de officiële doelgroep behoren de collega’s tot 36 jaar, maar oudere collega’s zijn ook van harte welkom! De activiteiten bestaan veelal uit interne netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken bij in Zwolle gevestigde bedrijven en organisaties. Ook in samenwerking met andere organisaties worden soms activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld met Deltion College, Young Professionals Zwolle, de jonge ambtenaren werkzaam bij de Provincie Overijssel en regiogemeenten via de Talentenregio.

De activiteiten zijn gericht op het vergroten van je kennis en netwerk in en rondom Zwolle. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, het in contact komen met leeftijdsgenoten en een stukje ontspanning en gezelligheid. Vanuit het bestuur van JONG Zwolle horen we graag wat de jonge collega’s bezig houdt en komen we op voor de collega’s in deze leeftijdscategorie. We vinden het belangrijk dat jonge mensen worden aangenomen bij de gemeente Zwolle en dat zij gelijke kansen hebben ten opzichte van oudere werknemers. JONG Zwolle zet zich daarnaast binnen de organisatie in voor jonge werknemers. Ze is gesprekspartner bij uiteenlopende thema’s.

Wil je in contact komen met het bestuur van JONG Zwolle? Mail dan naar jongzwolle@zwolle.nl