Competenties

Overtuigingskracht

Overtuigt anderen van een bepaald standpunt en krijgt instemming door gebruik te maken van juiste argumenten en methoden. ...

Besluitvaardigheid

Neemt besluiten, neemt daarvoor de verantwoordelijkheid en legt zich vast door het uitspreken van meningen, ook wanneer za...

Gevoel voor detail

Herkent de relevantie van aan het werk verbonden details en gaat daar op adequate en verantwoordelijke wijze mee om. ...

Resultaatgerichtheid

Stelt zichzelf of anderen uitdagende, maar realistische resultaten en blijft bij tegenslag of druk resultaatgericht werken...

Coachen

Ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van competenties en talenten van anderen. Heeft er plezier in om anderen het bes...

Netwerken

Legt en onderhoudt functionele contacten met andere individuen, groepen of organisaties die nu en in de toekomst nuttig ku...

Visie

Geeft op basis van eigen, oorspronkelijke ideeën of op basis van ideeën van leidinggevende visionairs de koers aan en draa...