Anoniem voorstellen

Anoniem voorstellen bij de gemeente Zwolle

Tijdens een sollicitatieprocedure wil gemeente Zwolle iedereen gelijke kansen op selectie bieden en (on)bewuste uitsluiting voorkomen. Uit de proef anoniem solliciteren die gemeente Zwolle uitvoerde, blijkt dat anoniem solliciteren hierbij kan ondersteunen. Meer informatie over de proef anoniem solliciteren vind je onze rapportage en de Informatienota aan de raad:

Rapportage Proef anoniem solliciteren gemeente Zwolle V1.0 – 30 maart 2017

Informatienota aan de raad – afhandeling motie Proef anoniem solliciteren 22 mei 2017

Op basis van de ervaringen die sollicitanten en leidinggevenden opdeden, heeft gemeente Zwolle haar selectieproces aangepast. Vanaf 1 oktober 2017 presenteren kandidaten zich in eerste instantie anoniem. Anoniem betekent dat de naam, leeftijd, geslacht en uiterlijke kenmerken van de sollicitant niet zichtbaar zijn tijdens de eerste selectie. Na de eerste selectie maken de sollicitanten en de leidinggevende persoonlijk kennis en wordt de anonimiteit opgeheven.