Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren bij de gemeente Zwolle

Tijdens een sollicitatieprocedure wil gemeente Zwolle iedereen gelijke kansen op selectie bieden en (on)bewuste uitsluiting voorkomen. Uit de proef anoniem solliciteren die gemeente Zwolle uitvoerde, blijkt dat anoniem solliciteren hierbij kan ondersteunen. Op basis van de ervaringen die sollicitanten en leidinggevenden opdeden, verbetert gemeente Zwolle haar selectieproces. Vanaf dit najaar presenteren kandidaten zich in eerste instantie anoniem. Na de eerste selectie maken de sollicitanten en de leidinggevende persoonlijk kennis en wordt de anonimiteit opgeheven.

Resultaten proef anoniem solliciteren

De proefperiode heeft geleid tot bewustwording van arbeidsmarktdiscriminatie als maatschappelijk probleem. Daarnaast blijkt uit de ervaringen dat onbewuste uitsluitingen en discriminatie op basis van onder andere leeftijd, geslacht, nationaliteit en uiterlijke kenmerken tijdens de briefselectie met dit instrument worden voorkomen. Na de eerste selectie verdwijnt dit effect.

In onderstaande documenten vind je onze rapportage en de Informatienota aan de raad:

Rapportage Proef anoniem solliciteren gemeente Zwolle V1.0 – 30 maart 2017

Informatienota aan de raad – afhandeling motie Proef anoniem solliciteren 22 mei 2017

Anoniem presenteren en persoonlijk kennismaken

Gemeente Zwolle beëindigde per 26 juni 2017 de proefperiode en start uiterlijk dit najaar met een vernieuwde digitale sollicitatiemethode: eerst anoniem presenteren, daarna persoonlijk kennismaken. Anoniem betekent dat de naam, leeftijd, geslacht en uiterlijke kenmerken van de sollicitant niet zichtbaar zijn tijdens de eerste selectie.

Monitor

Van augustus 2016 tot april 2017 voerde gemeente Zwolle een proef anoniem solliciteren uit. Tijdens deze periode onderzocht gemeente Zwolle, als werkgever, in hoeverre dit instrument arbeidsdiscriminatie en onbewuste uitsluitingen voorkomt en gelijke kansen op selectie biedt.

Hoe ziet het anonieme sollicitatieproces eruit tot en met dit najaar?

In de periode tussen het beëindigen van de proef en uiterlijk 1 oktober 2017 werven we via de ‘oude’ methode, zodat we alle capaciteit in kunnen zetten op het ontwerpen van een modern en adequaat werving- en selectieproces.